Midwinterhoornblazen is een traditie die vele honderden jaren geleden is ontstaan en na een periode van gestage achteruitgang sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw weer springlevend is.

In de provincie Gelderland zijn circa vijf en twintig (25) midwinterhoorngroepen actief, die met veel inzet deze traditie beoefenen in de adventsperiode bij allerlei gelegenheden van zich laten horen.
Een groot aantal van deze midwinterhoorngroepen hebben zich verenigd in de vereniging "Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen".

Deze vereniging biedt een goede structuur aan de gezochte samenwerking om deze traditie, die zowel het bouwen van de midwinterhoorn als het midwinterhoornblazen omvat, levend te houden en door te geven aan de volgende generaties. Ook om te bereiken dat deze traditie beschouwd en beschermd wordt als immaterieel erfgoed dat van grote waarde is voor onze gemeenschap en onze cultuur.