Gelderse Midwinterhoorngroepen

De hoofddoelstelling van de vereniging Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen is het bestaan en het werk van de Gelderse midwinterhoorngroepen op een respectvolle wijze te ondersteunen en meer bekendheid te verlenen.

De Federatie wil daartoe het midwinterhoornblazen, dat de Gelderse midwinterhoorngroepen samen al bijna een halve eeuw in stand houden en koesteren, in de breedste zin stimuleren en onder de aandacht van de samenleving brengen.

Hieruit volgen navolgende twee algemene communicatiedoelstellingen:

  • het midwinterhoornblazen intern en extern in beleving laten aansluiten bij de gewenste identiteit en kwaliteit,
  • het midwinterhoornblazen een brede bekendheid meegeven als zijnde immaterieel erfgoed dat niet verloren mag gaan.