Informatie over het midwinterhoornblazen.

De verschijningsvorm van het midwinterhoornblazen in Gelderland.
Een algemene richtlijn, uitgegeven door de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen
Datum: 24 september 2015

De midwinterhoorn
De midwinterhoorn is gemaakt uit één enkele stam of tak en heeft van mondstuk tot trechter een natuurlijke kromming. De midwinterhoorn heeft een lengte van 1,25 meter tot circa 1,50 meter en verloopt conisch vanaf het mondstuk met een diameter van circa 40 mm tot de trechter met een diameter van circa 130 mm.
De houtsoort waaruit de midwinterhoorn is gemaakt is niet voorgeschreven. Vanuit de traditionele beschikbaarheid van geschikte houtsoorten wordt meestal wilg, berk of els gebruikt.
De happe bestaat uit een hol conisch pijpje van vlier, meestal afgeschuind, om op te blazen.

De periode van midwinterhoornblazen
De midwinterhoorn mag in de openbaarheid in de buitenlucht worden geblazen vanaf de eerste Advent tot en met Driekoningen (6 januari). De Eerste Advent begint na zonsondergang op zaterdagavond voor de Eerste Adventszondag.

Buiten deze periode mogen geen melodieën in de buitenlucht in de openbaarheid ten gehore worden gebracht. Uitzondering hierop is:
- afscheid blazen tijdens een uitvaartplechtigheid van een lid van de midwinterhoorngroep.

Oefenen in de beslotenheid van een oefenlokaal is het hele jaar toegestaan.
Tijdens demonstraties van midwinterhoornbouwen en –blazen buiten deze periode (in het openbaar) is het ook toegestaan enkelvoudige tonen te laten horen.

Melodieën
Het is vrij lokale of regionale traditionele melodieën te gebruiken en de melodieën die gangbaar zijn binnen de eigen midwinterhoorngroep. De Federatie is een voorstander van het ten gehore brengen van traditionele melodieën die passen in deze periode.
De Federatie beveelt aan melodieën legato te spelen.

Het tenue
Een midwinterhoorngroep kan tijdens openbare optredens een uniform tenue dragen. De Federatie beveelt aan een zodanig tenue te kiezen dat in overeenstemming is met de traditionele dracht van de lokale bevolking en/of de historie van dorp of regio.

Toelichting
Deze richtlijn is opgesteld aan de hand van de verslagen van jaarlijkse bijeenkomsten van de Gelderse Midwinterhoorngroepen. In de voorafgaande decennia waarin deze bijeenkomsten zijn gehouden is regelmatig gesproken over wat wel en wat niet past in de traditie van het midwinterhoornblazen. Bedoeling van deze richtlijn is om de kernwaarden van traditioneel midwinterhoornblazen in Gelderland te beschrijven. Dat wil niet zeggen dat afwijkingen hierop “verboden” zouden zijn, maar als midwinterhoorngroepen komen wij met elkaar overeen dat de verschijningsvorm zoals hier beschreven “traditioneel midwinterhoornblazen” is, en andere vormen –dus- niet.