Aanvraag voor opname van het “Midwinterhoornbouwen” op de Nationale Inventarisatie van Immaterieel Erfgoed.

Jacobus Trijsburg heeft als trekker van dit onderwerp verdere uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak. Drie groepjes studenten (12 studenten totaal) van de Reinwardt Academie uit Amsterdam gaan – ieder afzonderlijk – als onderdeel van hun studie een voorzet maken hoe de Federatie en de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe zoveel mogelijk midwinterhoornbouwers kan benaderen om interviews af te nemen en de gegevens te verzamelen en openbaar te maken. Deze activiteit gaat de ruggengraat vormen van ons Erfgoedzorgplan voor de komend twee jaar. Dit Erfgoedzorgplan willen wij als basis kunnen gebruiken om de aanvraag voor opname op de NIIE te onderbouwen om daarmee het ambacht midwinterhoornbouwen op de NIIE te krijgen.
Op 16 november hebben deze studenten in museum Twentse Welle kennis gemaakt met vertegenwoordigers van de Gelderse Federatie en de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe en met het midwinterhoornblazen en -bouwen.
Dinsdag 19 januari 2016 presenteren zij hun plan van aanpak.