Lading en toekomst geven aan de Midwinterhoorntraditie

najaar 2019

Er is behoefte aan een helder en betrouwbaar verhaal over de Midwinterhoorntraditie. Zo heeft de Algemene Ledenvergadering van de Gelderse Federatie dat meer dan eens uitgesproken. Discussies tussen betweters is men zat. Het bestuur zou moeten zorgen voor een soort standaard waarin voor de toekomst vastgelegd is wat het publiek van de blazers te horen moet krijgen.

Het Bestuur van de Federatie van Gelderse Midwinterhoorngroepen heeft zich sinds de oprichting gehouden aan het vastgestelde Beleidsplan waarin als eerste prioriteit de bevordering van het bouwen en het blazen bovenaan de lijst staat. Het resultaat is bekend.

In 2013 is het Midwinterhoornblazen op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst, gevolgd door het Midwinterhoornhouwen in 2018. Steeds op basis van een Zorgplan waarin de acties om tot een verantwoord behoud en beheer van deze tradities te komen duidelijk vastliggen. Eén en ander in nauwe samenwerking met de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe. Deze twee speerpunten van beleid krijgen dankzij de inzet van de leden steeds meer handen en voeten.

De noodzaak om ook de Midwinterhoorntraditie zelf lading en toekomst te geven, ligt daarin besloten. Van het Bestuur mag men een richtinggevend voorstel verwachten hoe dit aan te pakken. Dat gaat alleen maar werken als de leden en hun achterban meedoen aan het verwoorden van deze traditie.

Natuurlijk willen we altijd een zo volledig mogelijk verhaal te vertellen. Daarvoor wordt in de journalistiek een ezelsbruggetje gebruikt: de 5W1H-methode. Ze geven antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

Om het basisverhaal over de Midwinterhoorntraditie te verwoorden kunnen we dezelfde methode gebruiken. Bij de leden klinkt soms de roep om deze opdracht aan zogenaamde deskundigen uit te besteden en om het resultaat via hoofdelijke stemming in de Algemene Ledenvergadering te bepalen, artikel voor artikel.

Het Bestuur heeft op grond van adviezen van derden – inderdaad externe deskundigen – besloten om een andere aanpak voor te stellen. Want wat is nu eigenlijk het probleem? Anders dan in Twenthe is de Midwinterhoorntraditie in Gelderland géén van generatie aan generatie overgedragen traditie. Bij ons vormen de Midwinterhoorngroepen de ‘dragers’ van de Midwinterhoorntraditie, organiseren we bouw- en blaaslessen en zorgen we voor een reeks evenementen van Eerste Advent tot Driekoningen waar per evenement voldoende Midwinterhoornblazers opdraven om de ‘Olde Roop’ te laten klinken.

De Gelderse Midwinterhoorntraditie is een invented tradition om het eens met een uit de etnologie afkomstige term te zeggen. Willen wij zorgen dat er een echte Erfgoedgoedgemeenschap ontstaat, dan betekent dit dat onze leden en hun achterban zelf serieus mee moeten doen aan het verzamelen, verwoorden en vastleggen van de kern van deze traditie.
Niet top down maar bottom up. Het Bestuur wil dit graag grondig oppakken en organiseren, en wordt daarbij ondersteund door de Algemene Ledenvergadering die hiermee ingestemd heeft op 26-09-2019 te Ugchelen.

Voor niets gaat de zon op. We weten dat zo’n actieplan de nodige inspanning, maar ook geld gaat kosten. Nu wil het geval dat we kunnen rekenen op financiële steun vanuit een reeks fondsen. De ALV beschikt over informatie waar dat geld precies voor nodig is. Tevens welke fondsen reeds geld hebben overgemaakt, dan wel hebben toegezegd of hebben aangegeven, dat ze kunnen worden benaderd.