Het Gelders Midwinterhoorn Treffen is opgezet om Midwinterhoornblazers van de leden van de Federatie in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over hun gemeenschappelijke hobby, de Midwinterhoorn. Er komen niet alleen de meest uiteenlopende facetten van het midwinterhoornbouwen aan de orde, maar ook het blazen wordt uitgebreid besproken en getoetst in een zogenaamde “Blaascompetitie”.

Dit alles in een losse en ongedwongen sfeer, passend bij Midwinterhoornblazers.
Uiteraard zijn ook blazers van niet leden en uit andere provincies welkom.